Въвеждане на
„ПОЛИТИКА ЗА ГОРЕЩА ЛИНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ“

 Предпоставка за дългосрочната история на успеха на Sumitomo Group е да се ангажираме с етично коректно поведение и да избягваме укорими бизнес практики. Това отношение е ясно изразено и от духа на Sumitomo

което изразява задължението да „действа в съответствие със закона“.

В този смисъл ние, като ръководители на „СЕ Борднетце – България“ ЕООД, се задължаваме да продължим да осигуряваме и полагаме всички усилия, за да гарантираме, че някакви действия на нашето дружество, негови органи и служители не нарушават каквито и да е законови разпоредби и правила. Знаем, че трябва ежедневно да печелим доверието в нашето дружество, за да постигнем устойчив растеж. Това по-конкретно изисква всеки служител да се възприема като част от нашето дружество и докато изпълнява работните си задължения се ръководи от етично коректни принципи и спазва законовите разпоредби и правила.

Ръководството вярва, че нарушенията на законовите разпоредби или правила няма да се пренебрегват и че всеки член на персонала се чувства отговорен да докладва за такива нарушения.

За да се улесни значително докладването, в бъдеще всеки служител може, в допълнение към съществуващите възможности за докладване, да се свърже с обслужваната от външния доставчик EXPOLINK гореща телефонна линия за докладване на нарушения на Sumitomo, директно по телефона 00800 110 44 74 или да докладва чрез уеб портала (парола „notify“). Обажданията на посочения телефонен номер са безплатни, въможен е контакт на български, английски, немски или друг говорим език.

Прилагането на политиката за гореща линия за подаване на сигнали за нарушения ще повиши информираността на всички служители за възможностите за докладване и ще ви запознае с най-новите изисквания за подаване на доклади.

Подробно актуализирано описание на предоставяните от Expolink услуги за докладване е достъпно на уебсайта на компанията

www.expolink.co.uk

на английски, френски, немски и испански език.

Докладите за нарушения ще бъдат третирани като поверителни и ще бъдат разглеждани и обработвани от отдела за осигуряване на съответствие на Sumitomo Electric Industries Group. Подателите на сигнали за нарушения, които действат по етични или морални подбуди, не са доносници. По-скоро те играят важна роля както за гарантиране на защитата на нашите социални, морални и конституционни ценности, така и за да не се допусне нашата компания да понесе някаква финансова щета или уронване на репутацията.

С уважение,                    

 г-жа Гюлай Татлъдил, Управител         г-н Танер Мутлу, Управител

 

 

 

Преглед на политиката за подаване на сигнали